ALKMAAR – De OPA-fractie in de Alkmaarse gemeenteraad wil meer aandacht voor de brandveiligheid in woningen van ouderen, slechthorenden en mensen met een wmo-indicatie.

Ze haakt daarmee aan bij een publicatie in de Alkmaarsche Courant.

Daarin uitte de Veiligheidsregio zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor brandveiligheid bij wmo-aanpassingen.

Geef een reactie