BERGEN – Donderdagavond is in de vergadering van de algemene raadscommissie gesproken over de nieuwe brandweerkazerne.

De locatie is Elkshove.

De raadsleden konden in meerderheid zich vinden in het voorgestelde bouwplan.

Gemeentebelangen wil op een aantal punten wijzigingen en stelde voor het besluit aan te houden. Ze kregen geen steun van andere partijen.

De opmerking van de VVD in het Noord Hollands dagblad dat op de locatie ook een nieuw gemeentehuis komt was te wijten aan een ongelukkige formulering in het voorstel.

De burgemeester gaf aan dat er geen plannen zijn voor een nieuw gemeentehuis op Elkshove.

Over een eventuele integratie van de politie in de kazerne kon zij geen duidelijkheid geven.

Geef een reactie