Alkmaar – In het kader van de herstructurering van Overdie zal in de Spieghelbuurt een Brede school worden gerealiseerd. Deze school kan worden geïntegreerd in een groter blok nieuwbouw met woningen te realiseren door woningcorporatie Woonwaard Noord-Kennemerland.

De bedoeling is dat de gemeente de school na realisatie koopt van Woonwaard. Om gezamenlijk te komen tot een definitief ontwerp dan wel definitieve werkafspraken voor de Brede school is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Geef een reactie