BERGEN – In het Oude Raethuijs zijn in de zomermaanden open bridgedrives op de woensdagavonden. Paren worden naar speelsterkte in groepen ingedeeld.

Opgeven kan bij mevrouw Sterken, tel. 06-16375594 of tot 19.30 uur aan de speelzaal.