BERGEN NH – De colleges van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben dinsdag 1 juni de bestuursopdracht ‘We hebben elkaar nodig, we versterken elkaar’ vastgesteld.

.

Adviesbureau Berenschot evalueerde vorig jaar de ambtelijke samenwerking tussen de vier BUCH-gemeenten en maakten hiervan een rapport.

De colleges willen met de vaststelling van de bestuursopdracht doorpakken en de aanbevelingen uit het Berenschot Rapport verder implementeren.

.
Bij de ambtelijke fusie per 1 januari 2017 waren de doelstellingen: kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verbeteren, kosten beheersen, grip en gemeentelijke kleur (3k’s en 2 g’s). Aan de twee g’s is de g van gezamenlijkheid toegevoegd. Het vaststellen van het grondstoffenplan en het programma Klimaat zijn hiervan de eerste resultaten.

De colleges willen de gezamenlijkheid uitbreiden naar andere beleidsvelden. De gezamenlijkheid wordt nog niet gezocht in een bestuurlijke fusie.

.
De colleges stellen de keuze over de huisvesting van de werkorganisatie uit. Eerst wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de BUCH-werkorganisatie.

De BUCH-colleges willen de samenwerking tussen de vier gemeenten continueren en optimaliseren. Zo moet verschil in tempo mogelijk zijn en versnellen of vertragen.

Er komen dienstverleningsovereenkomsten met elke gemeente. De gemeenten nemen een basispakket af, wat elke gemeente kan aanvullen met ‘plustaken’.

.
Gecommuniceerd wordt over de publieke meerwaarde van de BUCH-werkorganisatie. Bij ICT valt winst te halen, evenals bij de communicatie over het behalen van financiële en maatschappelijk doelen.

Deze bestuursopdracht is een opdracht van de vier gemeentebesturen aan de werkorganisatie BUCH.

.
Bespreking door gemeenteraden

De onderdelen uit de bestuursopdrach worden op woensdag 2 juni toegelicht aan de vier gemeenteraden. Dat gebeurt tijdens een gezamenlijke raads- informatieavond.

DoorRedactie