BERGEN – BUCH-gemeenten werken aan programma Klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo krijgen steeds meer opdrachten vanuit de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan: zoals het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en onze dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan.

Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend.

vervolg blad 2

De BUCH-gemeenten hebben beschreven hoe ze deze klimaatdoelen in samenhang willen behalen en wat daarvoor nodig is. Het staat in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. In het najaar vergadert de gemeenteraad van Bergen over dit document.

Benieuwd naar de opdrachten en ambitie?
Wilt u meer weten over de Rijksopdrachten en de ambities van uw gemeente als het gaat om het klimaat, kijk dan op www.ikdenkmeeoverbergen.nl.
Daar vindt u het ambitiedocument en een link naar een digitale vragenlijst.
We stellen het op prijs te horen wat u er van vindt.