.
BERGEN – Burgemeester Peter Rehwinkel heeft dinsdagavond 16 juni kennisgemaakt met de burgercommissieleden in de gemeente Bergen. In deze bijeenkomst hebben de leden de eed of belofte afgelegd.

Vertrouwen
Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden van hun fractie. Naast raadsleden zijn ook burgercommissieleden onderdeel van de overheid. Zij dienen het algemeen belang en kunnen met hun handelen het vertrouwen in de overheid versterken.