BERGEN – De gemeente Bergen en woningcorporatie KennemerWonen bieden sinds 2010 buurtbemiddeling aan.

Hiermee worden bewoners gestimuleerd en ondersteund om conflicten onderling en gezamenlijk op te lossen. Het college heeft besloten om buurtbemiddeling in 2016 voort te zetten.

In 2015 waren er 47 meldingen waarvan er in januari 2016 40 succesvol waren afgerond. Het slagingspercentage in de gemeente Bergen was met 80 procent hoger dan het landelijke slagingspercentage van 65 procent.

Tuinproblematiek staat net als voorgaande jaren op de eerste plaats. Op een gedeelde tweede plaats staan geluidsoverlast en pesten/treiteren. De derde meest gehoorde klacht in 2015 is intimidatie.

De klachten verschillen per kern. Overige gehoorde klachten waren parkeerproblemen, overlast van dieren, stank en rommel, overlast van kinderen en roddelen.

Het lijkt logisch dat je een verschil van mening met je buren bespreekbaar maakt. Toch blijkt dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig.

Het is belangrijk om woonoverlast zo snel mogelijk op te lossen. Bewoners kunnen in eerste instantie zelf het initiatief nemen. Stap op de buren af en leg uit dat u overlast ervaart.

De praktijk wijst uit dat de meeste problemen het best in onderling overleg kunnen worden besproken. Als dit niet lukt, dan is melding bij buurtbemiddeling van De Bemiddelingskamer een optie.

Deze stichting kan de melder en de buren ondersteunen om de problemen bespreekbaar te maken. Zodat zij samen tot een oplossing komen.

De Bemiddelingskamer heeft inmiddels een netwerk van bemiddelaars opgezet en gezorgd dat zij opgeleid en getraind zijn. De bemiddelaars komen uit de verschillende kernen.

Ook wordt samengewerkt met andere instanties als de politie, Stichting de Wering, Stichting Welzijn Bergen en wijkverenigingen.

Meer informatie: www.debemiddelingskamer.nl.

Geef een reactie