BERGEN NH -Honderden inwoners van Bergen zorgden ervoor dat hun mantelzorgers (ruim 800) vorige week een waardering ontvingen van de gemeente. Dit jaar een cadeaukaart van 100 euro. Daarbij zat een bedankkaartje van burgemeester Hafkamp namens het gehele college en een informatiebrief.

Belangeloos en onmisbaar
Veel mensen die ernstig of langdurig ziek zijn, worden geholpen door mantelzorgers. Met al hun belangeloze inzet zorgen mantelzorgers ervoor dat mensen (langer) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

vervolg op blad 2.

vervolg cadeau mantelzorgers:

Ze zijn onmisbaar in de samenleving.
Daarom waardeerde de gemeente mantelzorgers die in 2019 minstens drie maanden intensief voor iemand zorgden met een cadeaukaart.

Deze mantelzorgwaardering is geen vergoeding voor onkosten, maar een waardering voor hun zorg. Voor informatie en ondersteuning kunnen zij terecht bij Stichting Welzijn Bergen.