CAMPERDUIN – Vorig jaar werd Camperduin als eerste Groene Strand van Noord-Holland officieel geopend. Dit gebeurde door het hijsen van de eerste groene wimpel door wethouder Erik Bekkering. Dit jaar ging opnieuw de Groene Strand wimpel de lucht in.

Het Groene Strand wil zeggen een schoon, natuurlijk strand dat recreatieruimte biedt aan mensen en leefruimte aan dieren. 

Uitbreiding strandcommunity Camperduin

Het Groene Strand wil de natuur en natuurbeleving weer haar plek op het strand teruggeven, benadrukt een gemeentewoordvoerder. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen gemeenten, terreinbeheerders, lokale ondernemers en vrijwilligers in zogeheten strandcommunities. Dit jaar zijn twee nieuwe vrijwilligersgroepen gevormd in de strandcommunity van Camperduin.

Een vogelwachtergroep is door Vogelbescherming Nederland opgeleid om ter plaatse te kunnen monitoren in het broedseizoen. De wachters houden in de gaten of vogels gaan broeden, monitoren de nesten en geven voorlichting aan strandbezoekers.

Daarnaast zijn Groene Strandgidsen opgeleid. Zij verzorgen Groene Strandexpedities waarbij ze samen met bezoekers zoeken naar al het wonderlijke en vaak onbekende leven op het strand.

Eerste broedsucces op het Groene Strand van Noord-Holland 

Volgens de gemeentewoordvoerder heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de natuur hoog in het vaandel staan. Daarom plaatste deze beheerder van de Hondsbossche Duinen een afrastering om zo een broedstrand te realiseren voor strandbroeders, zoals bontbekplevieren. Dit om ruimte te maken voor deze dieren om weer op het strand te gaan broeden.

“Dat is nodig, omdat het aantal strandbroeders de laatste jaren sterk daalde in Nederland. De zware stormen in februari richtten het broedstrand helaas veel schade toe. Net op tijd is het hersteld en werden extra schelpen neergelegd om vogels te verleiden op het strand te broeden.”

“In Camperduin blijkt dit succesvol. Een eerste paartje bontbekplevieren heeft dit voorjaar gebroed en kreeg twee jongen. Het nestje werd met een kooiconstructie goed beschermd tegen vossen, meeuwen en loslopende honden. Ook werden bezoekers met informatieborden op afstand gehouden.”

‘Mooi resultaat

Wethouder Erik Bekkering is blij dat Camperduin opnieuw de Groene Stand wimpel mag ontvangen en is trots op het eerste, succesvolle resultaat.

“Een prachtige stimulans voor het Groene Strand-project. De inspanningen van de strandcommunities werpen na twee jaar al hun vruchten af. Laten we de natuurbeleving voor mens en dier de komende jaren blijvend verbeteren!”

Help mee met het Groene strand 

Strandliefhebbers zijn van harte welkom om mee te helpen met het Groene Strand. Bijvoorbeeld door vrijwillig mee te helpen met de jutacties.

Andere voorbeelden zijn waarnemingen doorgeven met de Groene Strand-app (www.groenestrandapp.nl), Groene Strandgids worden en voorlichting geven of meehelpen bij de broedvogelmonitoring. Alle informatie is te vinden via www.hetgroenestrand.nl.

Het Groene Strand-project is een samenwerking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Broedende bontbek (Bron foto: Gemeente Bergen)
Nestbeschermer-bij-nest-bontbekplevier (Foto: Peter Mol)