BERGEN – De cliëntenraad van De Haemstede gaat de sluiting van het Bergense verzorgingshuis bij de rechter aanvechten.
De raad heeft dat besloten na een gesprek woensdagavond met MagentaZorg.

MagentaZorg ziet geen perspectief meer voor het verzorgingshuis, wat betekent dat het grootste deel van de bewoners moeten verhuizen naar Koedijk.

De cliëntenraad is het niet eens met deze beslissing en voerde samen met de Actiegroep ‘Wij gaan niet weg’ actie.

Deze week maakte Magenta bekend de plannen door te zetten.

In een laatste poging Magenta op andere gedachten te brengen werd er woensdagavond dus met elkaar gesproken.

Het resultaat is dat de cliëntenraad naar de rechter stapt.

Geef een reactie