BERGEN – De vier partijen die op dit moment de huidige Bergense coalitie vormen, bieden de op dit moment formerende partijen de uitgestoken hand. Zo staat te lezen in een door Kies Lokaal, CDA, D66 en PvdA naar de informateur gestuurde brief.

In deze brief spreken zij hun zorgen uit over de toekomst van de gemeente Bergen wanneer vast wordt gehouden aan de voorgenomen coalitie van GroenLinks, VVD, Gemeente Belangen en Behoorlijk Bestuur.