BERGEN – Woensdag hebben KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA de intentie uitgesproken om samen een coalitie te gaan vormen.

De komende weken zal onder leiding van de formateur, de burgemeester van Uitgeest, de heer Th. Van Eijk, een formatie proces plaatsvinden.

Na de verkiezingen van 19 maart, heeft KIES Lokaal, de grootste partij, besloten om een informateur aan te stellen om met alle partijen in gesprek te gaan.

Tijdens deze gesprekken hebben de VVD en Gemeentebelangen aangegeven geen belangstelling te hebben om deel te nemen aan een nieuw college.

De afgelopen weken hebben KIES Lokaal, D66 en CDA met elkaar gesproken.
Ook heeft KIES Lokaal met de PvdA en GroenLinks gesproken.

Beide partijen ( PvdA en GroenLinks) hebben aangegeven dat ook zij aan de coalitie deel willen nemen.

Na raadpleging van de achterbannen van KIES Lokaal, CDA en D66 is de voorkeur voor een 4e partij uitgegaan naar de PvdA.

Uitgangspunt is dat er een ‘brede’ meerderheid wordt gevormd en dat iedere partij een wethouder levert.

De 4 partijen geven aan dat de uitslag van de verkiezingen vraagt om een nieuwe koers en dat willen dit dan ook met dit nieuwe team onderzoeken.

Daarbij zal de wijze waarop men met elkaar de belangen van de inwoners kunnen behartigen, uitvoerig besproken worden.

Er komen veel ontwikkelingen op de politiek af en de nieuw te vormen coalitie moet niet verzanden in ‘oude’ politiek maar juist door alle veranderingen de kansen grijpen en denken in oplossingen.

Geef een reactie