BERGEN – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen adviseert positief over de voorgenomen fusie van de Lucebertschool en Van Reenenschool in het dorp Bergen. Uit het locatieonderzoek en advies komt de Lucebertschool aan het Zakedijkje naar voren als beoogde locatie voor de fusieschool. Het college legt dit advies ter consultatie aan de gemeenteraad voor.

De tekst loopt onder de foto door.

Lucebertschool (Bron foto: ISOB).

Van Reenenschool (Bron foto: Van Reenenschool).

Het aantal leerlingen op de twee scholen neemt al jaren af. Om het onderwijs professioneel en betaalbaar te houden is deze fusie nodig, vindt de Intergemeentelijke stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). Afgelopen zomer heeft deze overkoepelende organisatie de gemeente formeel op de hoogte gesteld van de voorgenomen fusie. Volgens de procedure van een scholenfusie vroeg de stichting aan de gemeente om een advies op de fusie-effectrapportage.

Locatieonderzoek

Als onderdeel van het advies besloot het college een uitgebreid locatieonderzoek voor de fusieschool uit te voeren. Hoewel de Van Reenenschool een bepaalde immateriële waarde heeft – vanwege het monumentale pand en de groene ligging – krijgt de locatie aan het Zakedijkje de voorkeur van het college.

Volgens het college is deze locatie geschikt vanwege de ligging en spreiding van voorzieningen, capaciteit en financiën. Maar wat gebeurt er dan met het gebouw van de Van Reenenschool? Het college stelt voor om een afzonderlijk proces op te starten voor de invulling van dit monumentale pand.

Historische en emotionele waarde

Volgens onderwijswethouder Marco Wiesehahn-Vrijman biedt de voorgestelde fusie een kans om hoogwaardig openbaar onderwijs te behouden in Bergen. “Dat is cruciaal om onze gemeente vitaal te houden voor de generatie van nu en toekomstige generaties. Het gebouw van de huidige Lucebertschool leent zich hier het beste voor.”

“Wij voelen de impact van de locatiekeuze onder de inwoners. We adviseren daarom een apart proces om de historische en emotionele waarde van het gebouw aan het Spaanschepad te behouden.”

Verdere route

Als het advies is besproken in de gemeenteraad, wordt een definitief advies opgesteld. De gemeente heeft enkel een adviserende rol in dit proces. Na het uitbrengen van het definitieve advies stippelt het ISOB de verdere route van de fusie uit.


Lees meer over dit onderwerp op de website van RTV80.