EGMOND AAN DEN HOEF – Wat is de meeste geschikte locatie voor de nieuw te bouwen basisschool De Kiem in Egmond aan den Hoef? Komt de school te staan op de huidige locatie van de voormalige Boswaidschool of wordt de nieuwe school herbouwd op de plek van Kiem? Dat is de vraag waarover het college zich gaat buigen.

De gemeenteraad gaf donderdagavond het college de opdracht de eerdere keuze voor de Boswaidschoollocatie te heroverwegen. Die toezegging was overigens al eerder gedaan, maar hieraan had de gemeente nog geen gevolg gegeven.

Bij de heroverweging kijken de bestuurders naar de bereikbaarheid en de centrale ligging, verkeersveiligheid, inspirerende leeromgeving, uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst, jurische palologische haalbaarheid en financien.

CDA, KIES Lokaal, GroenLinks, Fractie Bruin en Ons Dorp hadden hiertoe in een motie opgedragen. Deze motie kreeg raadsbreed steun.

Kledingbank en Techniek voor Kinderen

Het gebouw zou na april 2024 gesloopt worden. Maar dat vindt de gemeenteraad geen goede optie omdat Kledingbank NHN van het pand gebruikmaakt, evenals Techniek voor Kinderen – kinderen die wekenlijks bezig zijn met techniek. Door nog niet te slopen, hebben zij langer profijt van het pand.

Wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman omarmde de motie en vertelde dat het bestuur van scholenorganisatie Blosse de heroverweging niet problematisch vindt. Wel wil hij rekeninghouden met de planning van Blosse, zodat zij niet in de problemen komen.

Basisschool De Kiem. (Foto: RTV80).

Het gebouw van de voormalige Boswaidschool. (Foto: RTV80).