EGMOND AAN ZEE – De gemeente Bergen is blij dat de Raad van State het groene licht gaf voor een nieuwe sporthal en woningbouw in het Watertorengebied in Egmond aan Zee. “Goed nieuws”, zegt wethouder Arend Jan van den Beld namens het college van Bergen. “Het bestemmingsplan blijft met deze uitspraak van kracht en is onherroepelijk.”

De Raad van State deed woensdag uitspraak over het bestemmingsplan. Het beroep is gegrond maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is. Van den Beld: “De uitspraak betekent dat we verder kunnen met de ontwikkeling van een nieuwe sporthal en 34 woningen, waaronder vijftien sociale koopwoningen. In deze zogenoemde CPO-woningen komen starters en met name Egmonders te wonen.”

Stikstof

De Raad van State oordeelt het beroep gegrond op het punt van het stikstofonderzoek. De gemeente Bergen ging aanvankelijk uit van een onjuiste referentiesituatie en stelde op basis van dit onderzoek het bestemmingsplan vast. Daarmee was het besluit niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid. De Raad van State vernietigde daarom het bestemmingsplan.

Vervolgens overlegde de gemeente een nieuw onderzoek naar de stikstofdepositie met de juiste referentiesituatie. Deze nieuwe passende beoordeling toont aan dat het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, aldus de wethouder.

Sporthal

De huidige sporthal is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom maakt de sporthal plaats voor een nieuwe sporthal. Het nieuwe gebouw wordt hypermodern en energieneutraal en krijgt onder meer warmtepompen en zonnepanelen.

Woningen

Op de plek van de huidige sporthal en aan de noordkant van de nieuwe sporthal komen 19 koopwoningen (vrije sector) en 15 CPO-woningen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De bewoners van deze huizen vormen een collectief en delen de kosten van bijvoorbeeld architect en de aannemer. Hierdoor zijn er geen kosten en winstopslag van een ontwikkelaar en is de bouwprijs lager.

Van den Beld: “Het mooie is dat de grote meerderheid van de groep afkomstig is uit de Egmonden. We konden dat niet afdwingen maar we hebben destijds wel uitgebreid lokaal geworven.”

Zowel de sporthal als de woningen worden gasloos gebouwd. Het openbare gebied tussen en rondom de woningen en sporthal wordt duinlandschap. “We halen de duinen de wijk in”, aldus Van den Beld.

Verwachting: oplevering in 2024

De komende periode wordt de aanbesteding van de sporthal voorbereid, zodat die later dit jaar in de markt kan worden gezet. De benodigde vergunningen worden dan ook aangevraagd.

De planning is dat bouw van de sporthal start in 2023, de oplevering is naar verwachting in 2024. Dan kan ook worden gestart met de bouw van de woningen. De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het verloop van de aanbesteding en de vergunningprocedure.

Het toekomstige Watertorengebied in Egmond aan Zee (bron afbeelding: Gemeente Bergen)