EGMOND-BINNEN – Het college van Bergen legt de gemeenteraad voor te investeren in het verouderde dorpshuis De Schulp met gymzaal in Egmond-Binnen. Het college stelt het stichtingsbestuur van De Schulp voor om het pand te kopen.

“Het bestuur van de stichting heeft de gemeente om hulp gevraagd”, licht wethouder Arend Jan van den Beld toe. “Aangezien De Schulp niet beschikt over de financiële middelen om de broodnodige investeringen om het dorpshuis te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, heeft de stichting bij de gemeente aangeklopt voor extra financiële ondersteuning in de vorm van een lening of subsidie. Het college heeft De Schulp echter voorgesteld om in plaats van een eenmalige financiële ondersteuning het eigendom van het pand over te nemen en daarmee de toekomst van De Schulp langdurig zeker te stellen. De gestelde doelen en uitgangspunten van renovatie, uitbreiding en verduurzaming worden daarmee veiliggesteld.”

‘Verzekerd voor de toekomst’
“Het bestuur staat open voor alle opties waarbij het uitgangspunt is dat we het dorpshuis behouden voor de inwoners van Egmond-Binnen en dat daarmee de gewenste activiteiten en zorg die daar plaatsvinden verzekerd blijven voor de nabije toekomst.” Dit zegt Maarten Gozeling, voorzitter van het bestuur van De Schulp.

Als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt, dan volgt een onderzoek naar de exacte financiële consequenties bij overname van het pand. Naar schatting gaat het om een investering van enkele miljoenen euro’s.

‘Bruisend, maatschappelijk dorpshart’
Arend Jan van den Beld: “Het college wil dat op deze manier het bestuur van De Schulp wordt ontzorgd als het gaat om het groot onderhoud van het gebouw en de grote financiële verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het bestuur kan zich door dit voorstel volledig richten op de exploitatie, de dagelijkse leiding en het nog verder ontwikkelen van De Schulp tot bruisend, maatschappelijke dorpshart voor de inwoners van Egmond-Binnen.“

Archieffoto: Dorpshuis De Schulp.