EGMOND AAN DEN HOEF – Het Bergense college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een aanvullend budget voor de aanleg van het nieuwe sportcomplex en clubgebouw aan de Hogedijk in Egmond aan den Hoef. Het gaat om een investering van in totaal ongeveer 4,5 miljoen euro.

De gemeente heeft de afgelopen periode intensief samengewerkt met het bestuur van VV Egmond. Zo hebben de twee partijen een ontwerp uitgewerkt voor het nieuwe sportcomplex met bijpassend clubgebouw. Met de inzet en ondersteuning van experts zijn verschillende opties van het nieuwe sportcomplex uitgewerkt. Daar is een voorkeursvariant van het college en VV Egmond uitgekomen.

Vijf velden

De gemeente en VV Egmond kiezen voor een clubgebouw met een kleine tribune. Het nieuwe sportpark krijgt vijf voetbalvelden: vier van gras en één van kunstgras. De kantine en kleedkamers komen in het midden, zodat alles dicht bij elkaar is. Dit maakt het makkelijk voor iedereen om elkaar te ontmoeten en samen te komen. De ingang van het park ligt dicht bij de parkeerplaatsen, wat het makkelijk maakt om het sportpark te bereiken.

Maatschappelijk belang

Maatregelen zijn onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren en de risico’s die horen bij de spuitzones van de bollenteelt in de naastgelegen weilanden te matigen. Daarnaast zijn er gesprekken met buurtcoaches en lokale maatschappelijke partijen om de sociale impact van het sportcomplex te vergroten. “Deze inspanningen zorgen ervoor dat het nieuwe complex een centrale plek wordt voor ontmoeting en activiteit in de Egmonden”, benadrukt wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman.

Nieuw projectbudget

De gemeente reserveerde ooit 2,5 miljoen euro voor het fusiecomplex. Wiesehahn: “Dat laten we nu terugvloeien en er komt een nieuwe projectbudget.” De wethouder doelt op 3,1 miljoen euro voor vier grasvelden en één kunstgrasveld, de verlichting en de infrastructuur van de openbare ruimte.

Al eerder was toegezegd dat de gemeente per vereniging 250.000 euro gaat vergoeden voor de achterblijvende opstallen, zoals kantines en kleedkamers. “Dat hebben we geïndexeerd en daarmee met 450.000 euro opgewaardeerd: in totaal dus 1,2 miljoen euro.”

Eenmalige subsidie

Verder is er een eenmalige subsidie van 950.000 euro, net zoals dat gold bij de fusie van de voetbalverenigingen BSV en Berdos in het dorp Bergen. “Bij elkaar gaat het dan om zo’n 4,5 miljoen euro, waarvoor we 1,5 miljoen euro uit de algemene middelen moeten halen. Maar dat is het volgens ons absoluut waard.”

Daarnaast gaat de voetbalclub een lening aanvragen van 1,2 miljoen euro om de aanleg van de kantine, de tribune en de kleedkamers te kunnen betalen. De gemeente staat garant voor die lening.

Bouwkosten en duurzaamheid

De wethouder over de eenmalige subsidie: “Dit is noodzakelijk: de bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen en de financieringsrente is sterk verhoogd sinds de start van het project, dat al meerdere juridische procedures heeft doorstaan.”

“De financiële steun maakt het mogelijk om een duurzaam, milieuvriendelijk en modern complex te bouwen dat niet alleen energieneutraal is, maar ook gebruikmaakt van innovatieve energieconcepten, zoals warmtepompen en duurzame bodemwarmte. Het college is overtuigd dat deze investering essentieel is voor de toekomst van de voetbalsport en meer in het bijzonder de gemeenschapszin in en tussen de Egmonden.”

Sint Adelbert en Egmondia

Wiesehahn-Vrijman: “Ook speelt het nieuwe sportcomplex een rol in de verdere ontwikkelingen van de dorpen. De locaties van SV Adelbert en VV Egmondia die vrijkomen, bieden nieuwe kansen die kunnen variëren van woningbouw en/of maatschappelijk gebruik tot aanvullende natuurontwikkeling. Het college wil dit met inwoners, ondernemers en andere stakeholders verder gaan ontwikkelen.”

Commissievergadering

Op 13 en 20 juni wordt het voorstel voor de extra subsidie besproken in de commissie- en raadsvergaderingen.

(Bron impressies/ afbeeldingen: VV Egmond).

Het huidige complex van VV Egmond (voormalig Zeevogelsterrein) in Egmond aan den Hoef. (Foto: RTV80).