SCHOORL – De gemeente Bergen steunt een BIZ-plan voor de oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Duindorp Schoorl. Dit is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat, een centrum of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een initiatief van de ondernemersstichting Duindorp Schoorl. Het college is hiervan gecharmeerd en stemde op 30 augustus in met de zogenoemde BIZ-verordening. De verordening wordt behandeld in de raadscommissie van 29 september en in de raadsvergadering van 13 oktober.

Ondernemer Pelle Nijdam: “In Duindorp Schoorl willen we graag gezamenlijk een aantal zaken oppakken, om het gebied ook in de toekomst aantrekkelijk te houden en zelfs hier en daar te verbeteren. Als we dit in de vorm van een BIZ doen, dan doet iedereen mee en zijn we ook een natuurlijke gesprekspartner voor de omgeving en de gemeente.”

Samen met de gemeente

Wethouder Erik Bekkering van de gemeente is blij met de gezette stappen. Hij stelt dat samenwerking steeds meer noodzakelijk wordt tussen overheid, inwoners en ondernemers om de uitdagingen die er liggen in de gemeente Bergen gezamenlijk op te lossen. “Een BIZ en versterkte ondernemerscollectieven kunnen daarin een positieve rol
vervullen. Als college ondersteunen we de wens van de gezamenlijke ondernemers en stellen daarom aan de gemeentenraad voor om de BIZ-verordening vast te stellen.”

In andere gemeenten en ook in een andere kern van de gemeente Bergen (Egmond) zijn ook al BIZ’en opgericht. “In de huidige economische tijden is samenwerking en het elkaar steunen gewenst”, aldus de wethouder.

Draagvlakmeting

Als de gemeenteraad instemt met de verordening, kan de laatste fase starten om te komen tot een BIZ. Die bestaat uit een draagvlakmeting onder de circa 120 ondernemers in Duindorp Schoorl binnen het BIZ-gebied. Naar verwachting in november mogen de ondernemers stemmen over het BIZ-plan. Als tenminste de helft van de ondernemers stemt en daarvan stemt tenminste 2/3 voor, dan wordt het BIZ-plan aanvaard en treedt de BIZ in werking per 1 januari 2023.