BERGEN NH – College stuurt brief naar Minister over motorenoverlast

Het college heeft een brief gestuurd naar minister Cora van Nieuwshuizen over de geluidsoverlast van motoren in de gemeente Bergen. “Onze inwoners ondervinden veel geluidoverlast van motorvoertuigen en dan met name van motorfietsen die veel meer geluid maken dan wellicht wettelijk toegestaan en maatschappelijk acceptabel is”, aldus de brief.

In de brief staat dat de gemeente hierover veel klachten krijgt als ‘Het lijkt hier soms wel de TT van Assen’.