EGMONDEN – De nieuwe voetbalfusielocatie voor de drie Egmondse voetbalclubs, vanaf volgend jaar VV Egmond geheten, wordt de huidige accomodatie van voetbalvereniging Zeevogels aan Hogedijk in Egmond aan Hoef. Deze voorkeurslocatie van het Bergense College van B&W maakte wethouder Marco Wiesehahn-Vrijman vanmiddag bekend.

Wiesehahn-Vrijman liet de pers weten dat het college op de huidige locatie van Zeevogels een nieuw en toekomstbestendig complex wil neerzetten voor de drie Egmondse voetbalclubs. Deze verenigingen zijn op 16 maart officieel gefuseerd, de jeugdteams spelen al enige tijd samen.

Volgens de wethouder kiest het college voor Hogedijk “omdat dit de enige reële optie is.” Wiesehahn: “Dit omdat er vier, maar liever nog vijf, velden nodig zijn om een gezonde toekomst voor VV Egmond haalbaar te maken. Dat is op de huidige locaties van Egmondia en Sint Adelbert planologisch en ruimtelijk niet haalbaar.”

Daarentegen is volgens Wiesehahn-Vrijman het complex aan Hogedijk groot genoeg, zelfs om eventueel door te groeien naar meer zaterdagactiviteiten. En ook is er volgens de wethouder voldoende ruimte voor de noodzakelijke parkeerplaatsen.

Natura 2000

Een andere punt is dat de locaties in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen liggen in beschermde natuurgebieden (Natura 2000). Wiesehahn-Vrijman: “Die gronden zijn ook zo bestemd. Het vergt een complex en vooral juridisch langdurig proces om daar de bestemming ‘sport’ op te krijgen. Er is ook geen garantie op een eindresultaat.”

Die zorg geldt niet voor de locatie aan Hogedijk, benadrukt hij. “Die gronden zijn immers al bestemd voor sport en liggen op ruimere afstand van de natura 2000 gebieden. Hier hoeven we de bestemming dus niet te wijzigen en kunnen we planologisch en ruimtelijk snel aan de slag met de realisatie.”

“Overigens is wel een omgevingsvergunning nodig, maar dat kunnen we pas inzetten zodra de plannen verder zijn ontwikkeld.”

Verkeer en bollenteelt

Volgens de wethouder zijn maatregelen nodig om het sporten voor iedereen zo veilig mogelijk te maken, kijkend naar de verkeerssituatie. De voetballers vanuit Egmond aan Zee steken de Herenweg over naar de Heilooër Zeeweg en rijden vanuit daar naar Hogedijk.

Of er verkeersmaatregelen nodig zijn en zo ja welke, onderzoekt het college de komende maanden uitgebreider. “De bereidheid is er om noodzakelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van en naar de nieuwe locatie te waarborgen”, benadrukt Wiesehahn-Vrijman.

Verder wil het college de impact van gewasbestrijdingsmiddelen op de naast het complex gelegen bollenvelden zo goed mogelijk in kaart laten brengen. “Wat is de impact als de randen van het complex dichterbij de bollenvelden komen te liggen”, wil hij graag weten.

Kruispunt Heilooër Zeeweg met Hogedijk.

Sociaal hart: ‘Beslissing gaat niet je koude kleren zitten’

Het college is zich bewust van de sociale impact die het verdwijnen van de complexen in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen met zich meebrengt.

Wiesehahn-Vrijman: “Zo’n beslissing gaat velen in de drie Egmondse kernen niet in de koude kleren zitten. Als je jarenlang lid was of je met hart en ziel hebt ingezet voor je eigen club, is dit een heel verdrietig proces. Maar we moeten, in het belang van alle voetballende Egmonders, echt vooruit. En dan is de beslissing voor deze locatie de meest voor de hand liggende.”

Hij voegt hieraan toe dat “het sowieso anders gaat worden.” “Daar is geen ontkomen aan, welke locatie we ook hadden gekozen.”

Overigens wil de wethouder dat er in het nieuwe complex ook aandacht is voor het verleden van de drie voetbalvereningen. Op welke manier dit vorm krijgt, is nog niet duidelijk.

Evenementen

Verder realiseert hij zich dat de beslissing invloed kan hebben op evenementen die in Egmond aan Zee plaatsvinden, zoals de Standzesdaagse en de Halve Marathon van Egmond. Wiesehahn-Vrijman: “Maar we gaan bekijken hoe we zoveel mogelijk het goede hiervan kunnen meenemen naar de nieuwe locatie.”

Zo is de wens geuit om een grasveld achter de huidige sporthal in Egmond aan Zee te behouden. Of dit ook gaan gebeuren, moet blijken.

“Als iedereen de schouders eronder zet en op die nieuwe plek alle oude netwerken samenbrengt, dan gaat het college ervan uit dat ook die nieuwe locatie een centrale plek gaat vervullen in het sociale leven van alle Egmonders.”

Programma van Eisen

Bij de keuze voor de nieuwe huisvestigingslocatie bekeek het college de wensen van de drie voetbalverenigingen en het zogenoemde Programma van Eisen, opgetekend door het fusiebestuur van VV Egmond. Ten derde keek het college naar de mogelijkheden die er op de locaties zijn. Hiernaar deed ingenieursbureau DHV Royal Haskoning recent onderzoek.

College stuurt fusiebestuur haar argumenten

Wethouder Wiesehahn-Vrijman informeerde vandaag het fusiebestuur en de besturen van de drie Egmondse voetbalverenigingen over de genomen beslissing. “We beargumenteerden inhoudelijk welke punten in de voorstellen van de drie clubs we omarmen en welke niet.”

Besluit gemeenteraad en verzoek om budget plan

Over het voorstel van het college neemt de gemeenteraad op 6 juli een besluit. Voor de verdere uitwerking van het plan voor een nieuw sportcomplex aan Hogedijk vraagt het college aan de gemeenteraad een voorbereidingsbudget van 111.000 euro. Dit punt staat ook op de agenda op 22 juni in de vergadering van de Algemene Raadscommissie en dus op 6 juli in de gemeenteraadsvergadering.

Uitwerking plan

Als het aan het college ligt, vindt de uitwerking van een plan plaats in de tweede helft van dit jaar. De wethouder hoopt eind dit jaar op een afronding hiervan. Als alles volgens plan verloopt, komt er een aanbestedingsprocedure en starten de werkzaamheden. Wiesehahn-Vrijman schat in dat het twee seizoenen duurt voordat de fusieclub VV Egmond alle wedstrijden op de nieuwe accommodatie zal spelen.

Informatieavond

In aanloop naar de raadsvergadering organiseert de gemeente een informatieavond voor inwoners, leden van de verenigingen, stakeholders en andere belangstellenden. Hierover volgt binnenkort meer informatie, belooft het college.

Tot slot laat de wethouder weten dat de huidige drie verenigingen later dit jaar een feest organiseren ter afsluiting van een tijdperk (foto’s: RTV80).