.
BERGEN NH – Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag (17-12-2019) besloten de gemeenteraad voor te stellen De Beeck te herbouwen. In het voorstel geeft het college aan dat het gebouw, met zwembad en multifunctionele raadzaal, op dezelfde plek moet terugkomen.

‘De raad en het college hebben meermaals unaniem via besluiten beloofd de Beeck te herbouwen vanwege het grote belang van het zwembad voor onze dorpen.
Dat het ondanks alle tegenslagen nu is gelukt om de bouw rond te krijgen is geweldig nieuws,’ aldus de wethouder.

.
vervolg wethouder Klaas Valkering:

Op dezelfde plek, en beter en duurzamer. Aangepast aan de eisen van vandaag.

Dat is het uitgangspunt voor het college. Daarmee voldoet het college ook aan de raadsbesluiten van 8 maart en 4 oktober van 2018.
Bovendien blijft met de herbouw op dezelfde locatie de uitkering van het verzekeringsgeld gewaarborgd.
Een alternatieve keuze zoals het zwembad of de raadzaal uit de opgave halen of verplaatsing van het gebouw naar elders, betekent een drastische vermindering van de uitkering.

.
Voor iedereen
“Door de grote inspanning van voormalig wethouder Jan Houtenbos kunnen we vandaag de raad voorstellen de Beeck te herbouwen.
We zien De Beeck als een heel belangrijke voorziening voor onze inwoners en bezoekers.
Het moet er straks weer bruisen van de activiteiten, van de drie reddingsbrigades tot de balletlessen voor de Bergense jeugd.

Daarom stellen we de raad voor om te investeren in een mooie en toekomstbestendige voorziening waar iedereen met plezier gebruik van kan maken”, aldus wethouder Valkering.