EGMOND-BINNEN – Als het aan het College van B&W ligt, gaat dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen plat. Er komt een nieuw gebouw voor terug dat – in tegenstelling tot het huidige dorpshuis – toekomstbestendig is en functioneler in gebruik.

Dat is vandaag de boodschap van het college van B&W die het voorstel in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei op tafel legt voor besluitvorming. “Het is belangrijk dat we in het kader van de leefbaarheid van de kern Egmond-Binnen de voorzieningen op peil houden. Het huidige gebouw is verouderd en zeker niet duurzaam”, aldus Briët tijdens een persmoment.

Volgens de wethouder past de indeling van het nieuw te bouwen dorpshuis beter bij de activiteiten die hier plaatsvinden en nieuwe bedrijvigheid in de toekomst. Denk aan samen muziek maken, yoga, bridge, sportactiviteiten, dans of bijeenkomsten. Briët: “Er is nu al veel te doen, maar straks is er nog meer mogelijk”.

Daarnaast kunnen de gebruikers van het nieuwe dorpshuis flexibeler met de ruimte omgaan. Bijvoorbeeld door schuifwanden kunnen ruimtes groter en kleiner worden, al naar gelang de behoefte.

Sporthal en JOEB blijven staan

De aangrenzende sporthal en het recent aangepaste jongerencentrum JOEB zijn nog in goede conditie en blijven daarom behouden. Nieuwbouw is voor het college geen optie, omdat de staat van beide gebouwen voldoende zijn om nog jaren mee te gaan. Briët: “We kiezen niet voor nieuwbouw. Omdat het niet nodig is. Het past ook in de circulariteit die we nastreven om te behouden wat goed is.”

Wel wil het college de sporthal verduurzamen en toekomstbestendiger maken. In Jongerencentrum JOEB zijn aanpassingen nodig op het gebied van de energiehuishouding. Ook in de sporthal zijn duurzaamheidsmaatregelen gewenst.

Werkplekken en gezondheidscentrum

Het college wil een deel van de nieuwe ruimte reserveren voor werkplekken voor zelfstandigen en een gezondheidscentrum waarvan zorgverleners gebruik gaan maken. “Voor het gezondheidscentrum zijn we met partijen in gesprek. Je zou kunnen denken aan de huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut. Verder krijgt het Sociaal Team van de gemeente Bergen er een eigen plek. Het is de bedoeling dat de huuropbrengsten, in ieder geval voor een groot deel, die kosten weer terugverdienen.”

Ook de buitenruimte verandert en wordt volgens Briët functioneler. Hier is ook plaats voor de muziektent die nu nog bij de kerk staat.

Duurder plan

Het college vraagt aan de gemeenteraad om bijna 7 miljoen euro te reserveren voor dit project, inclusief de overdracht van de opstallen en de grond aan de gemeente. Het college wil verder dat de gemeente het buurthuis overneemt van eigenaar Stichting Dorpshuis Egmond-Binnen om vervolgens met de stichting een exploitatieovereenkomst te sluiten.

In 2021 dacht het college overigens aan een fors kleiner bedrag voor de renovatie van het dorpshuis en de sportzaal, namelijk 2,4 miljoen euro. Dit bedrag blijkt nu, op basis van onderzoeken van de afgelopen tijd, ontoereikend.

Briët: “Dat heeft diverse oorzaken. Het gebouw wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en er zijn meer vierkante meters aan het plan toegevoegd. Onder andere wordt ruimte gemaakt voor het gezondheidscentrum. Daarnaast moesten we rekening houden met stijgende bouwkosten en de niet eerder meegenomen inrichting van de buitenruimte.”

‘Bouw eind 2024’

“Het college wil het plan verder uitwerken als de gemeenteraad ermee instemt. Naar verwachting ligt er dan in het derde kwartaal van 2024 een Definitief Ontwerp klaar, waarna de bouw in het vierde kwartaal van 2024 kan starten. De vernieuwbouw duurt naar verwachting ongeveer een jaar. Dit betekent dat het vernieuwde dorpshuis, de sportzaal en de buitenruimte in het vierde kwartaal van 2025 in gebruik kunnen worden genomen’”, aldus Briët.

Foto: Nieuwbouw gewenst voor dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen. De sporthal en JOEB blijven behouden (Foto: RTV80).