EGMOND AAN DEN HOEF – Het college stelt voor om Kindcentrum De Kiem te herbouwen op de huidige locatie van de school aan de Prinses Marijkelaan 1 in Egmond aan den Hoef. Dat liet het college van B&W dinsdagmiddag weten.

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, kan de school tijdens de bouw het voormalige gebouw van basisschool De Boswaid gebruiken als tijdelijke locatie. Deze is gevestigd aan de Guyotte van IJsselsteinlaan. Het college adviseert de gemeenteraad nu om een projectleider de tijdelijke huisvesting, de verhuizing, de sloop en nieuwbouw te laten begeleiden en het benodigde aanvullende budget vrij te maken.

3,5 miljoen euro

De nieuwbouw van Kindcentrum De Kiem kost tenminste 3,5 miljoen euro. Wethouder Marco Wiesehahn: “Dat bedrag was al vastgesteld, maar moet nog wel worden geïndexeerd: we zijn wat verder in de tijd en alles is duurder geworden. Ook moet een en ander worden gedaan aan het tijdelijke onderkomen, de oude locatie van de Boswaidschool. Daar moet onder meer een noodgebouw bijkomen. Dan hopen we al met al dat ongeveer na twee jaar de nieuwbouw klaar is. We gaan voor een mooi schoolgebouw en een fijne en veilige leeromgeving.”

Kledingbank en Techniek voor Kinderen

Van de Boswaidschool maken nu gebruik de kledingbank en de Stichting Techniek voor kinderen. Voor hen vervalt het huurcontract op 1 januari 2025. Op die datum moeten de twee organisaties het pand leeg opleveren. Techniek voor Kinderen, die technische en creatieve lessen aanbiedt aan kinderen, luidde eerder al de noodklok omdat er nog geen andere locatie is gevonden. “Dat de organisaties naar een andere plek moeten verhuizen, nemen we zeer serieus. Het college denkt met ze mee over een alternatieve locatie per 1 januari 2025”, aldus wethouder Marco Wiesehahn.

Volgens Wiesehahn hoeft de Kledingbank niet per sé terug te komen in de gemeente Bergen. Het betreft een voorziening voor de hele kop van Noord-Holland, niet alleen de gemeente Bergen. De wethouder houdt vast aan 1 januari 2025 om koepelorganisatie Blosse de ruimte te geven om aan de slag te gaan. “De oude Boswaidschool moet geschikt gemaakt worden voor tijdelijke huisvesting van De Kiem. Vandaar dat de datum van 1 januari 2025 als deadline is gesteld en overeind blijft.”

De tekst loopt onder de foto verder.

De voormalige Boswaidschool. (Foto’s: RTV80).

Ontwikkeling van een nieuw IKC

De wethouder geeft achtergrondinformatie over het verlopen proces. “Dit besluit komt na een onderzoek en overleg met de betrokken inwoners. In het Onderwijs Huisvestings Programma 2022 is besloten om een nieuw IKC in Egmond aan den Hoef te ontwikkelen, op aanvraag van schoolbestuur Blosse. De raad heeft budget voor deze nieuwbouw goedgekeurd. Eerder werd de plek van de De Boswaid als locatie gekozen. De gemeenteraad heeft daarna gevraagd om de inwoners goed bij dit plan te betrekken voordat er een besluit over de locatie wordt genomen.”

Locatiestudie en participatieproces

“In het laatste kwartaal van 2023 voerde bureau BRO een locatiestudie uit. Deze werd begin december afgerond. Begin 2024 rondde de gemeente samen met inwoners en belanghebbenden het participatieproces af. Hierbij kon iedereen zijn mening geven. Dit gebeurde via informatiebijeenkomsten in dorpshuis Hanswijk en online. Ongeveer tachtig mensen kwamen op de bijeenkomsten af. De peiling is in totaal 131 keer ingevuld.”

“Uit dit proces blijkt dat een heel ruime meerderheid, circa 80% van de participerende inwoners, de voorkeur geeft aan de bouw van het nieuwe IKC op de locatie Prinses Marijkelaan 1. Met dit voorstel aan de raad geven we gehoor aan de voorkeur van de meeste ‘Hoevers’, zonder de zorgen van tegenstanders te negeren. Als het om geluidsoverlast en parkeerdruk gaat, werken we met het schoolbestuur van Blosse serieus aan passende maatregelen”.

Couleur locale

Dit project in Egmond aan den Hoef is een goed voorbeeld van hoe het college van Bergen te werk gaat, benadrukt Wiesehahn. “De inwoners hebben aangegeven betrokken te willen worden bij het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw, met speciale aandacht voor geluidsbeperking en verkeersveiligheid. Mede op basis van de uitkomst van het participatieproces wordt geadviseerd de voorkeur voor nieuwbouw op de Prinses Marijkelaan uit te spreken.”

Op 13 en 20 juni wordt dit voorstel besproken door de Algemene Raadscommissie en de gemeenteraad. Zie de website van de gemeente Bergen voor meer informatie over IKC De Kiem in Egmond aan den Hoef.