BERGEN NH – De Blinkerd (Schoorl) Dinsdag 12 januari 19.30 uur

Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of publiek niet mogelijk om commissie- en raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via www.raadbergen-nh.nl
Agenda
1. Opening
Mededelingen en rondvraag inzake bestemmingsplannen – informatie college stand van zaken omgevingsvisie gemeente Bergen.
2. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkedijk 142s Bergen;

3. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Watertorengebied Egmond aan Zee;
4. Voorstel betreft het vaststellen van de meerjarenplanning baggeren watergangen gemeente Bergen 2021-2028;
5. Voorstel betreft het vaststellen van een tweetal wijzigingen in de Huisvestingsverordening te weten: voortzetten loting en wijziging Wet toeristische verhuur van woonruimte.
6. Sluiting.
Streeftijd 22.35 uur