REGIO – Elk kind heeft recht op onderwijs, een plek waar het zich kan ontwikkelen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) in Noord-Kennemerland intensiever samenwerken.

Samen met leerlingen en ouders moeten alle partijen op zoek naar creatieve oplossingen voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben.

Het is belangrijk het belang van de eigen instelling ondergeschikt te maken aan dat van de leerling.

Dat was een van de conclusies van de conferentie Samen leren leven dat op vrijdag 28 september in Heerhugowaard plaatsvond.