Contact

RTV80 – Voor de Kust en Duinstreek!

Zeeweg 52
Postbus 133
1930 AC Egmond aan zee

Tel: 072 – 506 75 80

routebeschrijving

Redactie RTV80

Eindredacteur: Evert Visser
Tel: 06 – 1177 5352
Email: redactie@rtv80.nl

Reclameverkoop RTV80

Ruud Bredewold
Tel: 06 – 2291 6709 
Email: reclame@rtv80.nl

Klachten?

Heeft u een klacht over de inhoud van een programma of over foutieve berichtgeving van RTV80? Dan kunt u ons daarover informeren via klacht@rtv80.nl.

RTV80 streeft ernaar een klacht binnen vijf werkdagen op te lossen. Wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende of preventieve maatregel is genomen, maar ook als dat niet het geval is, dan wordt de indiener van de klacht daarover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

De Rijksoverheid heeft ook diverse instanties waarbij klachten over omroepen ingediend kunnen worden. Op de volgende site vindt u daarover meer informatie.

RTV80 is gebonden aan de Mediawet en de daaraan gerelateerde regelgeving. Het Commissariaat voor de Media is de toezichthouder op de wet- en regelgeving. Zie de website www.cvdm.nl of bel telefoonnummer 035-7737700.