REGIO – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende maanden op het lozen van afvalwater na de behandeling van bloembollen. Doel is om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren.

Volgens HHNK is de controle nodig omdat gewasbeschermingsmiddelen, die ‘ziekte en zeer’ tegengaan bij gewassen, het slootleven kunnen aantasten. Ze kunnen de voedselketen verstoren.

Het oppervlaktewater kan bijvoorbeeld verontreinigd raken door afspoeling van ontsmetinstallaties, onvoldoende driftarme spuitdoppen- en techniek of afstroming van percolaatwater van porriehopen. “Daarom is het belangrijk dat ondernemers duurzaam omgaan met gewasbeschermingsmiddelen”, aldus een woordvoerder van HHNK.

Voorwaarden

Als de waterkwaliteit in sloten achterblijft kan dit gevolgen hebben voor de teeltvrije zone en de toegestane middelen. Het Rijk toetst voortdurend de effectiviteit van maatregelen om het oppervlaktewater te beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen. Voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en de Waterschapsverordening (Wv).

Voor vragen zijn de toezichthouders bereikbaar via handhaver@hhnk.nl en via 072-582 8282.

Lekkende container met bloembollenafval (bron foto: HHNK)