REGIO – Op het erf van veeteeltbedrijven blijven onbedoeld altijd resten achter van mest en veevoer.

Deze stoffen mogen niet na een regenbui in de sloot komen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier controleert de komende tijd of veehouders de juiste maatregelen treffen om deze verontreiniging van oppervlaktewater tegen te gaan.

Er wordt vooral gecontroleerd op lozingen vanaf het erf in oppervlaktewater. Het gaat dan om regenwater dat voerresten en mest in de sloot spoelt.

Daarnaast wordt ook gecontroleerd of er melkspoelwater, huishoudelijk afvalwater van het op de juiste manier wordt geloosd.

Handhavers controleren niet alleen, ze geven ook uitleg over de nieuwe wetgeving van het Activiteitenbesluit Milieubeheer en handige tips om lozingen te voorkomen.

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer gaat er vanuit dat de veehouders met relatief eenvoudige preventieve maatregelen kunnen voorkomen dat er een lozing van vervuild hemelwater in het oppervlaktewater plaatsvindt.

DoorRedactie

Geef een reactie