ALKMAAR – Cultuurwethouder van Alkmaar Anjo van de Ven ondertekent vandaag het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs, een convenant dat de cultuureducatie in het onderwijs borgt.
In het Bestuurlijk Kader maken gemeenten, schoolbesturen, provincie en rijk afspraken over hun gezamenlijk ambities voor het cultuuronderwijs.

Daarmee kunnen scholen en culturele instellingen blijven werken aan de kwaliteit daarvan. Cultuuronderwijs geeft leerlingen kennis over kunst en erfgoed en ontwikkelt hun creatieve vaardigheden.

Geef een reactie