Stichting Duinbehoud luidt de noodklok over schade aan de duinen door het sterk gestegen aantal wandelaars. Met het broedseizoen in het verschiet, roept Duinbehoud-directeur Marc Janssen
wandelaars op vooral op de paden te blijven.

Het bezoek aan de Nationaal Park Kennemerduinen, de duinen van PWN en Meijendel is zo sterk gegroeid, dat beheerders handhaving van de regels niet aankunnen.

Zij signaleren onder andere verstoring van dieren als reeën, damherten en vossen, nu veel wandelaars buiten de paden wandelen.

“En wij zijn bezorgd over het komende broedseizoen, dat in maart begint”, aldus Janssen. “Vogels zoeken begin maart een broedplek. Als die wordt verstoord, komt het niet goed met het leggen en eieren en het broeden.”

Janssen benadrukt dat van kwade wil geen sprake is. “Het is vooral een nieuwe groep duinbezoekers die niet met de regels vertrouwd is. Zodra je mensen uitlegt wat er speelt, blijven ze op de paden.”

“Dan is er niks aan de hand, want het padennetwerk in de duinen kan het bezoekersaantal goed aan.”

(Foto: Nico van Kappel).