BERGEN – Woonzorglocatie Oudtburgh in Bergen wil graag een tweede BrainTrainerPlus kopen voor haar bewoners met een aangeboren hersenaandoening of dementie. Dit is een computer met modulles om te werken aan herstel. Samen werken met de braintrainer prikkelt de hersenen en zorgt voor saamhorigheid. Het huis is een crowdfundingsactie gestart in de hoop dit apparaat te kunnen betalen.