EGMOND AAN DEN HOEF – Zaterdagmiddag werd door burgemeester Hafkamp de cultuurprijs Egmond aan de heer Jos Hof uitgereikt.

Jos Hof op vele fronten actief. Zo bekleedt hij bestuursfuncties bij zowel de stichting Standbeeld Lamoraal van Egmont, de stichtingen Restauratie én Gebruik Slotkapel.

Hij geeft rondleidingen, organiseert tentoonstellingen en levert zijn bijdrage aan het blad Geestgronden van de stichting Historisch Egmond

Maar vooral ook is hij binnen en buiten Egmond bekend als historicus die met passie en als een detective graaft in het verleden van zijn geliefde dorp.

Zo heeft hij o.a. ontdekt dat Cornelis Janzn. Haveloos, kanunnik van de Sint Catharina kerk – de huidige slotkapel -reeds in 1585 Hoeve Overslot ging bewonen, zodat het de oudste hofstede van de gemeente blijkt te zijn.

Ook deed Jos genealogisch onderzoek bij de familie van het Huis van Egmont.

Hij stuitte toen tot zijn grote vreugde op de ontdekking dat Jan II van Egmont, die in de slotkapel zijn laatste rustplaats gevonden heeft, de voorvader is van vele Europese vorstenhuizen zoals o.a. het Nederlandse.

Zelfs de Russische Tsarenfamilie heeft Jan II van Egmont als voorvader.

Onze koning Willem Alexander blijkt zelfs elf voorouders te hebben uit het huis van Egmont.

De prijs is een bronzen borstbeeldje van George Hichcock en een oorkonde.

Geef een reactie