BERGEN NH – D66 Bergen maakt zich zorgen over de stijgende zeespiegel en de gevolgen die dit kan hebben op onze veiligheid. Daarom pleit de partij voor een actieplan voor de duinen en strandopgangen van de gemeente Bergen en mogelijk ook op andere plekken in de Provincie Noord Holland.

Het Bergense D66 wil dat de Veiligheidsregio, Hoogheemraadschap Noord-Holland Noord, Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holand en de gemeenteraad van Bergen samen in kaart laten brengen welke gevaren we lopen en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Dit moet dan resulteren in het actieplan.

Nederland herdenkt deze week de Watersnoodramp van 1953. Er wordt breed aandacht geschonken aan de enorme gevolgen van deze ramp met veel doden, verlorengegaan huisraad, woningen, bedrijfspanden en dieren.

‘Er werd niet geluisterd’

‘Er werd niet geluisterd naar Johan van Veen, de ingenieur. Hij bleef wijzen op het gevaar van de Zeeuwse en de Hollandse delta. Na de ramp werd het Deltaplan opgepakt, waarvan wij dachten er honderden jaren mee voort te kunnen. Door de klimaatveranderingen weten we dat dit niet zo is. Nu vinden over de hele wereld stormen, wateroverlast en overstromingen plaats’, schrijft de partij in een persbericht.

Besef van stijjgende zeespiegel

Ondanks de stranden die om de zoveel jaar worden opgespoten, beseffen we ons misschien wel onvoldoende dat de zeespiegelstijging toeneemt en deze over vele jaren gevolgen heeft voor onszelf, vraagt de partij zich af. ‘Moeten we wachten op steeds sterkere stormen (superstormen?) die onze stranden en onze duinen kunnen treffen?’

‘Strandopgangen aanpassen’

D66 wil denkkracht inzetten om te weten waar de zwakke plekken in de duinen zitten. ‘Denk bijvoorbeeld aan de hoofdingang en de zuidelijke hoofdingang van Egmond aan Zee en Bergen aan Zee.’

‘Moeten we niet eens serieus onderzoek laten doen naar de aanpassing van deze strandopgangen en de gevolgen die dat heeft bijvoorbeeld in Egmond aan Zee? Op welke manier kan de reddingboot op het strand naar zee komen?’ De partij is er voorstander van nĂș hierover na te denken met als doel om tussen nu en vijf jaar de strandopgangen aan te passen.

‘Laten we niet, zoals bij de watersnoodramp in 1953, afwachten en net doen alsof er niets aan de hand is. Nog dit jaar inzicht krijgen en aan de slag.’

(Foto: Sjef Kenniphaas).