ALKMAAR – In de regio Alkmaar is het aantal voortijdige schoolverlaters naar 463 jongeren gedaald,ten opzichte van 2011-2012. Dit blijkt uit cijfers die het ministerie van OCW afgelopen week bekend maakte

De scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio hebben veel gedaan aan het terugdringen van verzuim en het verbeteren van de overstap van leerlingen van voortgezet naar middelbaar beroepsonderwijs.

De kracht van de aanpak zit in de intensieve samenwerking met de gemeente, afdeling leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, en andere partners waardoor dit mooie resultaat behaald is, laat de gemeente weten.

Geef een reactie