BERGEN – Op en rondom de Berger Scholengemeenschap vindt donderdag 21 december actiedag De Ander en Ik plaats. Leerlingen kunnen genieten van lezingen, toneelvoorstellingen, een kerstmarkt, een pubquiz en workshops. De workshops tijdens de actiedag kennen een uit- en thuisprincipe.

Op de BSG worden verhalen van vluchtelingen gedeeld en verwerkt in een passende kunstvorm. Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om buiten de BSG een verhaal op te doen. Onder andere een bezoek aan de rechtbank, een AZC, daklozenopvang, kerk en moskee.

De actiedag wordt mede mogelijk gemaakt door Het Storytell-centre en Stichting Vluchteling Ambassadeur. Het project ‘de ander en ik’ heeft als doel om nieuwsgierigheid aan te wakkeren, verhalen te delen en leerlingen te laten nadenken over zichzelf en de ander.

Wie is de ander? Wat maakt anderen anders? Wat zegt dat over mij en mijn wereld? Hoe kan ik de ander beter leren kennen en hoe de ander mij?

In alle activiteiten wordt hetzelfde verhaal uitgedragen zodat leerlingen op die manier meer laten stilstaan bij hun eigen waarden en de betrekkelijkheid daarvan, zich laten inleven in de wereld van een ander, maar vooral verhalen en ervaringen uit of van de wereld te delen.