PWN – Een van de meest bijzondere vogels van onze bossen.

Je ziet ze niet vaak vliegen, hoort ze nog minder, behalve in het broedseizoen.
Dan zijn ze actiever en laten zich meer zien zelfs in de schemer en de nacht.

Door hun schutkleur vallen ze in het bos tussen gevallen blad en boombast, helemaal niet op. Ze vallen pas op als ze vliegen en dan doen ze het liefst als het donker is. Met z`n grote ogen zien ze goed in de nacht.

Heel schuwe dieren die als ze verstoord worden pas op het laatste moment vlak voor je voeten opvliegen en dan snel en zigzaggend wegvluchten.

Dat is de houtsnip, de grootste snip die in ons land voorkomt en ongeveer 35 centimeter groot. Een bewoner van loof en naaldbos.

Dit in tegenstelling tot de andere in ons land voorkomende snippen. De houtsnip, de poelsnip en het bokje leven in open landschappen en altijd in de buurt van plassen en poelen.

Houtsnippen komen het hele jaar voor in onze bossen, in de winter aangevuld met veel overwinterende soortgenoten uit Noordoost Europa.

In zuid Europa komen ze alleen in de winter voor en in noord Europa alleen in de zomer, om te broeden.

In Nederland mag er niet meer op gejaagd worden. Daarvoor was het een geliefde soort om op te jagen. Heel moeilijk te schieten vanwege de snelle zigzagvlucht.

De houtsnip heeft een mooie donkerbruin gestreept verendek met schitterende tekening. Op de kop staan de ogen een beetje bol aan de zijkant.
Daardoor kan de snip, net als een konijn, 360 graden bekijken.

De tekening op de kop geeft de snip het uiterlijk van een dame met een lang gezicht. Met hun lange snavel halen ze wormen en insecten die in de bosbodem leven eruit.

de Houtsnip foto fred van den Bosch

Tijdens de balts in het vroege voorjaar, vliegen ze rondjes langs de bosranden. Dan maken ze knorrende geluiden en paren met elk vrouwtje wat langskomt. Een bijzondere vogel!

Ben Hopman, boswachter.

Geef een reactie