BERGEN NH – De gemeente Bergen vraagt op Facebook aandacht voor de energietoeslag 2022. Deze is aan te vragen tot en met 31 december.

Door de gestegen prijzen van gas en elektra krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming.

Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente naar het inkomen van de aanvrager op het moment van aanvraag en de drie maanden ervoor. De aanvragen die in december binnenkomen, worden in 2023 uitbetaald.

Check het zelf

Inwoners van de gemeente Bergen kunnen zelf op de website van de gemeente Bergen bekijken of zij voor de toeslag in aanmerking komen. Zo ja, dan is de toeslag hierop ook online aan te vragen.