SCHOORL – De Kerf is het eerste grote voorbeeldproject voor ‘dynamisch kustbeheer’een nieuwe manier van duinbeheer.

In Nederland stond duinbeheer traditiegetrouw in het teken van kustbeveiliging. Met shovels werden grote hoeveelheden zand in duinvalleien en stuifkuilen gestort en vervolgens met helmgras beplant.

Natuurbeschermers en duinbeheerders gingen daarom eind vorige eeuw op zoek naar alternatieven, met meer ruimte voor de natuur.

Om te beginnen in De Kerf. In 1997 zijn hier maatregelen genomen om zand, wind en water weer vrij spel te geven.

Daarbij werd ook een gat gegraven in de eerste duinenrij, zodat bij gunstige storm het zeewater in de achterliggende duinvallei kan stromen.

Afgelopen jaren heeft de natuur razendsnel van de nieuwe situatie geprofiteerd.

Veel bijzondere planten (zoals zilt torkruid, strandbiet en gewortelde champignonzwam) en dieren (onder andere de bontbekplevier en de rugstreeppad) hebben zich in het gebied gevestigd.

Daarnaast heeft het samenspel van stuivend zand en zeewater een fascinerend landschap opgeleverd waarvan talloze mensen jaarlijks genieten. Daarmee is De Kerf een succesvol voorbeeld geworden voor andere gebieden.

De Kerf is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband tussen de Stichting Duinbehoud, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Staatsbosbeheer heeft als beheerder van het gebied de werkzaamheden uitgevoerd.

Geef een reactie