“De parel” in gesprek met de Commissaris van de Koning A. van Dijk 7 juni jl.

De dorpsvereniging Parel Egmond aan Zee in gesprek met de Commissaris van de Koning de heer A. van Dijk. Tijdens dit korte gesprek heeft voorzitter Jan Snijder drie onderwerpen besproken.

1:
Parkeergarage in Katwijk is wel mogelijk, terwijl het Hoogheemraadschap Noord-Holland noord weigert mee te werken aan een dergelijke parkeeroplossing in Egmond aan Zee.

vervolg blad 1:
(Van Dijk antwoordde: uit het oogpunt van kustverdedigingswerken kan een dergelijke parkeergarage in het duin van Nationaal belang zijn. Er zal dus eenvormig beleid moeten zijn).

2:
Busverbinding Egmond aan Zee. Het inzetten van kleine bussen is op zomerse dagen c.q. hoogseizoen volstrekt onaanvaardbaar. Grote bussen staan klaar, maar ondanks tropische dag bleef Connexxion 1 x per uur met kleine bussen rijden. (Bij Connexxion is men hiermee aan de slag!!)

3.
Het bouwen van woningen. (Van Dijk: dit onderwerp staat nadrukkelijk op de agenda. De regio en de individuele gemeenten zullen dit jaar in overleg tot concrete plannen en uitwerking moeten komen.)