EGMOND BINNEN- Heemtuin De Wielenmaker heeft in samenwerking met basisschool De Windhoek een natuureducatieprogramma opgezet voor groep 5 en 6.

Deze week gingen de kinderen waterdiertjes vangen in de poel om ze vervolgens met zoekkaarten en hulp van natuurgids Karin op naam te brengen. Waterschorpioenen, kikkervisjes, paddesnoeren, libellelarven enz.

De vangst was groot. Gejuigd werd er toen er een heuse salamander werd gevangen.
Na het op naam brengen werd de vangst weer netjes door de kinderen in de poel teruggezet.

In juni zijn de vogels en vlinders aan de beurt en in september de bloemen en de kringloop. In oktober volgt dan nog een stukje landschap en cultuurhistorie.

Wilt u zelf eens komen kijken in de heemtuin? Dat kan tijdens de open dagen op 8 en 9 juni van 12.00 tot 16.00 uur. U wordt dan rondgeleid door de natuurgidsen van de Wielenmaker die u alles vertellen over de inheemse flora en fauna, de aanleg en het beheer.

De toegang is gratis, men stelt een donatie wel op prijs.

Geef een reactie