BERGEN – Krijgsmachtpredikant Stefan Dijkhuizen woont in Bergen maar werkt bij de marine in Den Helder en op de woelige baren. In de Ruïnekerk geeft hij geregeld een inkijkje in zijn werk als dominee bij de marine.

Sinds ruim een jaar is hij geplaatst bij de onderzeedienst, waar toch een beetje geheimzinnige sfeer omheen hangt, onzichtbaar en onhoorbaar als onderzeeërs zijn.

Op maandag 16 oktober vertelt hij in de Ruïnekerk over zijn bijzondere werk en laat hij zien dat er verrassende overeenkomsten bestaan tussen boot en kerk.

Diepgang gegarandeerd, en tegen hoge druk bestand! De avond begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.