BERGEN NH – Op meerdere plekken in Bergen hangen sinds twee weken deelkastjes. Dit zijn kastjes waaruit mensen boodschappen kunnen halen, maar ook in kunnen zetten. Marja en Marleen van Stichting Welzijn Bergen vertellen erover bij twee kastjes op de muur van wijksteunpunt het Binnenhof in Bergen.