BERGEN – Er komt definitief geen Lidl aan het Plein in het centrum van Bergen. Het beroep tegen het besluit van het College van B&W om geen vergunning te verlenen voor de vestiging van een Lidl-supermarkt, is door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit betekent dat de ontwikkelingsplannen voor het nieuwe centrum door kunnen gaan.

Lidl was van plan het voormalige bankgebouw Plein 29 om te bouwen tot een supermarktvestiging en had hiervoor een vergunning voor aangevraagd. De gemeente Bergen wilde daarentegen geen supermarkt in het centrum omdat ruimte ontbreekt voor nieuwe parkeerplaatsen op eigen terrein en in de openbare ruimte. Daarnaast zou de komst van een supermarkt de parkeerdruk in het centrum van Bergen nog meer verhogen, wat de gemeente Bergen niet wenselijk acht.

Verdere invulling van herontwikkelingsplannen

Wethouder Erik Bekkering namens het college van Bergen: “Wij zijn blij met deze uitspraak. Dit betekent ruim baan voor een verdere invulling van de herontwikkelingsplannen voor het centrum van Bergen, zonder supermarkt en met voldoende parkeerruimte.”

Vervolg

Het project Bergen Centrum gaat nu starten met de uitvoering van het deelproject Dorpsplein. Dat betekent dat nu eerst het terrein bouwklaar gemaakt wordt.

ByEvert