SCHOORL – Het college van Bergen gaf dinsdag 23 maart groen licht voor het definitieve ontwerp voor de nieuwe inrichting van het ‘Centrumplan Duindorp Schoorl’.

Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dat idee komt terug in het ontwerp van de openbare ruimte, vertelt wethouder Erik Bekkering. “Een prachtig ontwerp met oog voor veiligheid en het karakter van het mooie dorp Schoorl. Schoorl verdient dit, het is een dorp om trots op te zijn!”

In het plan is volgens het College gekozen voor een maximaal comfort voor voetgangers. De rijweg is versmald en de bankjes, parkeervakken, fietsenrekken en lichtmasten zijn zoveel mogelijk ingepast in de lijn van de bomen. Het laatste deel van de Heereweg, bij het kruispunt met de Duinvoetweg, is zo ingericht dat er een pleinachtige uitstraling ontstaat. De gehele Heereweg krijgt qua bestrating één kleur gebakken steen, waardoor een rustig beeld ontstaat. Het aantal parkeervakken neemt af en er komen meer vakken voor mindervaliden. De Duinweg en Laanweg worden in een andere kleur bestraat om de logische route voor doorgaand rijverkeer aan te duiden. Fietssuggestiestroken en voetgangersgebieden worden duidelijk herkenbaar.

Duurzaamheid
In het ontwerp is rekening gehouden met de klimaatverandering en worden duurzame en hergebruikte materialen gebruikt. Zo zijn er meer en grotere groenvakken die regenwater absorberen. Het regenwater wordt (vertraagd) afgevoerd via een gescheiden rioolstelsel dat afwatert via de duinrellen naar het oppervlaktewater. De groeiomstandigheden van de bomen worden verbeterd door ze meer groeiruimte te geven. Er komen ook meer bomen. Het nieuwe rioolstelsel houdt het grondwaterniveau op peil wat uitdroging in droge periodes voorkomt. Rondom de bomen wordt geen verharding toegepast. De nieuwe lichtmasten zijn uitgevoerd met energiezuinige LED-lampen en aansluitingen voor eventuele feestverlichting.

Participatie
Inwoners en ondernemers dachten en werkten mee aan de totale inrichting van het nieuwe dorpshart, laat het College weten. Samen met deskundigen zijn er afwegingen gemaakt op het gebied van groen, sfeer, historisch karakter. Uitgangspunt was vooral het gebruik van het gebied door diverse verkeersdeelnemers en ondernemers.

Plangebied
Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:
 de Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt van de Laanweg;
 de doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij Restaurant Hotel Merlet (Duinweg);
 de Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het Klimduin en
 de locatie van het voormalige postkantoor.

Fietsers
Er komen oplaadpunten voor elektrische fietsen bij fietsbergingsplaatsen en een fietsrotonde op de kruising van de Laanweg, Duinweg, Wolphert van Brederodeweg en Sportlaan. Fietsers blijven hier voorrang houden. Het centrum is een dertig kilometergebied en de inrichting is hierop afgestemd.

Planning
Het College van B&W verwacht dat het bestek voor het centrumplan in april wordt opgesteld en aanbesteed. De werkzaamheden worden volgens verwachting vanaf oktober gefaseerd uitgevoerd.

(Afbeeldingen: gemeente Bergen)

ByEvert