EGMOND AAN DEN HOEF – De gemeente Bergen heeft de woningbouwplannen voor Delversduin in Egmond aan den Hoef aangepast.

.
Het plan dat nu aan de gemeenteraad wordt aangeboden heeft aan de buitenranden minder mogelijkheden om woningen te bouwen dan in eerdere plannen. Hier is meer groen opgenomen, de doorzichten zijn verruimd en gestapelde bouw is niet meer mogelijk aan de buitenranden. Doel is omwonenden meer ruimte te geven ten opzichte van de nieuw te bouwen woningen. Op de plek van geplande woningen achter het Graaf Dirkplein komen water en een speelplaats. Aan de noordkant van het plan is de zichtlijn van bewoners aan de Herenweg sterk vergroot.

.
Volgens de gemeente blijft het woongenot van omwonenden zoveel mogelijk behouden en gerealiseerd wordt een flink aantal woningen voor Egmondse woningzoekenden. De volgende stap is dat het college het bestemmingsplan aan de raad ter vaststelling aanbiedt.

.
De woningbouwplannen hebben zes weken ter visie gelegen. Diverse omwonenden en andere belangstellenden reageerden op het plan. Dit leidde ertoe dat het college het plan heeft gewijzigd.

.
Volgens het bestemmingsplan mogen straks maximaal 162 woningen worden gerealiseerd. Van deze woningen bestaat minimaal 30% uit sociale huurwoningen. Kennemerwonen verhuurt deze woningen. Tenminste 20% van het aantal huizen valt in de categorie middenhuur en/of middenkoop. De overige woningen vallen in de vrije sector.

.
Door gemeentelijke regels krijgen inwoners uit de Egmonden voorrang bij de eerste toewijzing van de sociale huurwoningen en de woningen uit het middensegment. Daarnaast is onderdeel van de afspraken met de initiatiefnemer dat de woningen in de vrije sector eerst aan Egmondse inwoners worden aangeboden.

.
Procedure

De planning is dat het bestemmingsplan Delversduin op 15 juni wordt besproken in de commissie Bestemmingsplannen en op 8 juli in de gemeenteraad.