BERGEN – Kinderen en jongeren met een ernstige beperking moeten in de toekomst samen les kunnen krijgen op middelbare scholen. Dat vinden de college’s van B&W van de gemeenten Bergen en Alkmaar. Dat gebeurt al op enkele basisscholen in Nederland, bijvoorbeeld op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen. Hier krijgen de leerlingen samen les en zorg op maat.

Voor de twee college’s is dat voldoende reden om demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul uit te nodigen op deze school. Ze kwam maandag naar Bergen.

Ook sprak de minister op de Berger Scholengemeenschap (BSG) over de mogelijkheden in het onderwijs gericht op de mentale gezondheid van leerlingen, inclusiviteit en onderwijshuisvestiging. Paul ging hierover in gesprek met leerlingen, leerkrachten, de jeugd- en gezinscoach, de zorgcoördinator en jongerenwerk.

Dit alles op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.