BERGEN NH – De gemeente Bergen plaatst deze maand dertig snoei- en bladkorven, verdeeld over alle dorpskernen. Inwoners kunnen hier hun snoei- en bladafval naartoe brengen, wanneer ze het niet meer in hun eigen container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) kwijt kunnen.

De gemeente wil met de korven inwoners tegemoetkomen, nu er minder momenten zijn om de de container te legen, namelijk eens in de drie weken. Wethouder Erik Bekkering: ”Bij de invoering van de container voor plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) wijzigde ook de ophaalfrequentie van de gft-container. Daar maakten inwoners zich zorgen over. Sommigen hebben grote tuinen met veel snoeiafval of hebben veel blad in hun tuin van omringende bomen. Die zorgen zijn natuurlijk terecht. Daarom hebben we gekeken wat we hierin konden doen.”

Verdeeld over de kernen

Het is het eerste jaar dat de gemeente bladkorven neerzet. Dat doet de gemeente in april en mei voor snoeiafval en ook in oktober en november. We schatten in welke wijken de meeste behoefte heeft aan de korven en verdelen deze zo goed mogelijk over de kernen, laat Bekkering weten.

De afdeling Wijkbeheer van de BUCH-werkorganisatie plaatst en leegt de snoei- en bladkorven. De andere gemeenten in de BUCH gebruiken al langer snoei- en bladkorven. De BUCH-werkorganisatie neemt vanaf 2023 in Bergen de afvalinzameling over van HVC. Inwoners die ondanks de snoei- en bladkorven toch regelmatig een overvolle gft-container hebben, kunnen een extra groene container aanvragen bij de gemeente.