GEMEENTE – De dienstverlening aan de inwoner moet weer op peil en zelfs beter, én het ziekteverzuim moet omlaag. Dat zijn de uitgangspunten van het plan dat de BUCH heeft opgesteld om knelpunten op te lossen waar de organisatie het in eerste jaar na de fusie tegen aan loopt.

Het bestuur van de BUCH heeft woensdag 21 februari het besluit genomen om de vier gemeenteraden voor te stellen hier een bedrag voor vrij te maken. Dit voorstel is afgelopen week in de afzonderlijke colleges besproken en naar de vier raden verzonden.

De raden kunnen hun zienswijzen op dit verhaal geven en vervolgens is het aan hen om de begrotingswijziging mogelijk maken. In de afgelopen maanden zijn de vier raden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken binnen de werkorganisatie.

In deze rapportages kwam naar voren dat er in het eerste jaar veel goed is gegaan en de afgesproken besparing is gerealiseerd (EU 700.000).

Anderzijds ziet het BUCH bestuur dat er meer tijd en (financiële) ruimte nodig is om de dienstverlening weer terug te brengen op het niveau van voor de ambtelijke fusie én te verbeteren. Onderzoeksrapporten en ervaringen van andere fusiegemeenten bevestigen de complexiteit van ambtelijke fusie in de eerste jaren van een nieuwe organisatie.

Ondanks voorbereiding zijn er zaken die nu in het tweede fusiejaar duidelijk aandacht verdienen en bijgesteld moeten worden. De ervaringen van andere organisaties zijn hierbij leerzaam.