BERGEN NH – RTV80 TV gaat dinsdagavond 28 maart de dialoogtafel over het duingebied in de gemeente Bergen live uitzenden. Deze informatie- en discussieavond vindt plaats in de raadszaal in sportcentrum De Beeck in Bergen.

De gemeenteraad van Bergen organiseert de dialoogtafel onder andere als reactie op de beoogde kap van 16,2 hectaren dennenbos in Bergen aan Zee en het in 2021 gedeeltelijke gekapte Van Steijnbos in Schoorl. Onderwerp is de manier waarop wordt omgegaan met het duingebied.

‘Met elkaar spreken’

“Wij willen in gezamenlijkheid met alle partijen vooruitkijken naar de toekomst van dit mooie gebied. Het belangrijkste doel is met elkaar te spreken. Dit om zorgen te delen, wensen uit te spreken en te kijken naar een vervolg binnen de aanwezige mogelijkheden en verantwoordelijkheden.”

“Daarbij willen we niemand het gevoel geven dat er nog hoop is voor de geplande bomenkap“, meldt desgevraagd de voorbereidsingscommissie aan RTV80. Deze commissie bestaat uit vijf gemeenteraadsleden.

De gemeenteraad constateert dat de afgelopen maanden een verharding van standpunten is ontstaan tussen belanghebbende partijen en in de samenleving. Volgens de gemeenteraad wordt niet meer met elkaar maar langs elkaar gesproken. Vanuit de wens om duidelijkheid te scheppen en belanghebbende partijen de gelegenheid te geven om een constructief gesprek met elkaar te starten, organiseert de gemeenteraad deze dialoogtafel.

“Ons mooie duingebied ligt vele inwoners en organisaties na aan het hart. De betrokkenheid van inwoners en organisaties bij het duin- en bosgebied en de zorg over het duingebied in de toekomst is groot.”

Uitnodigingen

De gemeenteraad heeft vertegenwoordigers van betrokken partijen uitgenodigd om dinsdag mee te praten. De hoeveelheid zitplaatsen is beperkt. Deelnemers kunnen maximaal vijf mensen meenemen als publiek.

Verder vormen de toehoorders enkele gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van fracties van Provinciale Staten. Elisabeth van den Hoogen leidt als onafhankelijke gespreksleider deze bijeenkomst.

Kijk ook

De dialoogtafel is dinsdag 28 maart live op RTV80 TV te zien van 19.30 tot 21.30 uur. Op tv-kanaal 44 (Ziggo) en 1493 (KPN). Of kijk via de website van RTV80. De uitzending is daarnaast te zien op de RTV80 app. Deze is te downloaden voor Android en iOS (Apple.

(Bron foto: Duinstichting).

ByEvert